Meziknihovní výpůjčky

Tato služba spočívá ve vyhledávání a objednávání konkrétních titulů či časopiseckých článků z jiných knihoven České republiky, případně i zahraničí. Zajišťujeme rovněž kopie článků z periodik ve fondech jiných českých či zahraničních knihoven v případě, že požadovaný dokument nenaleznete u nás. V roce 2019 vybavila naše knihovna takových požadavků celkem 260.

Meziknihovní výpůjční služba je placená a lze ji objednat osobně nebo e-mailem zaslaným na adresu městské knihovny. Knihovnám je služba poskytována zdarma.

Ceník meziknihovní výpůjční služby (MVS)

poštovné a balné za zásilku MVS z jedné knihovny (úhrada při dodání) 65,- + cena stanovená zasílající knihovnou
poplatek z prodlení vrácení nad 1 den 10,-
poplatek z prodlení vrácení nad 14 dnů 20,-
poplatek z prodlení vrácení nad 28 dnů 35,-

Čtenář bude na výši poplatků za MVS upozorněn předem při objednávce. Čtenář může požádat o prodloužení výpůjčky MVS maximálně 3 dny před vypršením stanovené výpůjční doby. Knihy z MVS nelze prodloužit, pokud jsou na ně další rezervace.