Členství

Naše knihovna je otevřená všem. Ať jste dítě nebo dospělý, rodina či firma, rádi Vás přivítáme v řadách našich čtenářů. Podmínkou členství je registrace a zaplacení členského poplatku. Ten není vázán na kalendářní rok, ale platí na 12 měsíců dopředu. Nositelé průkazu ZTP/P mají registraci zdarma po předložení průkazu.

Více informací o členství naleznete v našem knihovním řádu.

Ceník ročního členství

Dospělí, právnické osoby 120,-
Děti a studenti 100,-
Rodinná registrace – dva a více členů 220,-
Jednorázová návštěva – neregistrovaní čtenáři 20,-

Staňte se našim čtenářem

Právní vztah mezi Městskou knihovnou Hranice a uživatelem vzniká po podpisu vytištěné přihlášky, kdy je uživateli vydán čtenářský průkaz.

K tomu, abyste se stali členem, je tedy nutné i v éře on-line technologií a virtuálních služeb přijít k nám do knihovny osobně. Koneckonců posláním knihoven je, aby se do nich chodilo.

Přesto Vám můžeme Vaši registraci usnadnit. Na základě tohoto formuláře Vám připravíme přihlášku. Jakmile bude nachystaná, pošleme Vám e-mail a Vy ji pak přijdete jenom podepsat.

Nebudete tak muset trávit čas ručním vyplňováním papírového dotazníku a můžete se hned vrhnout mezi regály a ponořit se do báječného světa knížek.


  Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely této přihlášky a v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré informace o tom, jak nakládáme s osobními údaji naleznete zde.

  Upomínky a sankční poplatky

  Knihy jsou půjčovány na 35 dnů. Před vypršením této lhůty i formou odpovědi na předupomínku zaslanou mailem může čtenář zažádat o prodloužení výpůjček. Prodloužit nelze knihy, na které jsou další rezervace čtenářů.

  Pro vybírání sankčních poplatků za upomínky je rozhodující překročení výpůjční lhůty, nikoli doručení upomínky. Další řešení právní cestou prostřednictvím zřizovatele organizace.

  Ceník upomínek

  předupomínka – mailem 5 dnů před ukončením výpůjční doby 0,-
  poplatek z prodlení nad 1 den (bez upozornění) 10,-
  1. upomínka – prodlení nad 20 dnů 30,-
  2. upomínka – prodlení nad 35 dnů 50,-
  3. upomínka – prodlení nad 55 dnů 70,-
  upomínací dopis – prodlení nad 95 dnů (poštou) 100,-

  Ztráty a náhrady škod

  Čtenář (instituce) je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo zanedbáním povinností podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se praví: Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.

  Ztráta, poškození knížky

  Při poškození nebo ztrátě díla půjčeného mimo budovu knihovna požaduje tyto formy náhrady:

  • uvedením do původního stavu
  • dodání jiného nebo totožného vydání téhož díla
  • finanční náhrada uvedená ve výpůjčním řádu

   

  Ve všech případech se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody ve výši 20,- za každé dílo. Za škody způsobené na ostatním majetku Městských kulturních zařízeních Hranice, p. o. odpovídá čtenář dle všeobecně platných předpisů.

  Ztráta, poškození časopisu

  • dodání stejného titulu + úhrada čárového kódu 20,-
  • cena časopisu + úhrada čárového kódu 20,-

  Ostatní poplatky

  vystavení nového čtenářského průkazu v případě ztráty 20,-
  poškození obalu knihy, periodika nebo čárového kódu 20,-