Pobočky a místní knihovny

Městská knihovna Hranice je střediskovou knihovnou pro 21 místních knihoven. Šest z nich je přímo našimi pobočkami a působí v místních částech města: Drahotuše, Lhotka, Slavíč, Uhřínov, Valšovice a Velká.

Knihovna Drahotuše je vedena jako profesionální s 15 provozními hodinami týdně. V ostatních pobočkách zajišťují veřejné knihovnické a informační služby dobrovolní knihovníci na základě dohody o pracovní činnosti.

U zbylých 15 knihoven v působnosti našeho střediska plníme výkon regionálních funkcí. Děje se tak na základě smlouvy o přenesení výkonu regionálních funkcí uzavřené s Vědeckou knihovnou v Olomouci, kterou zřizuje kraj.

Od roku 2004 zajišťujeme regionální funkce i pro 10 poboček spadajících pod střediskovou knihovnu v Kojetíně. Na základě smlouvy s Městským kulturním střediskem Kojetín probíhá plnění těchto funkcí formou objednávky knihovnických služeb.


regionální knihovnice

Petra Kostelníčková

e-mail: pobocky@knihovna-hranice.cz

Místní knihovna Černotín

Černotín 1
753 68 Černotín

více

Místní knihovna Drahotuše

nám. Osvobození 56
753 61 Drahotuše

více

Místní knihovna Hluzov

Hluzov 10
753 68 Černotín

více

Místní knihovna Horní Těšice

Horní Těšice 31
753 53 Všechovice

více

Místní knihovna Hrabůvka

Hrabůvka 61
753 01 Hranice

více

Místní knihovna Jindřichov

Jindřichov 86
753 01 Hranice

více

Místní knihovna Klokočí

Klokočí 40
753 61 Drahotuše

více

Místní knihovna Lhotka

Lhotka 13
753 01 Hranice

více

Místní knihovna Milenov

Milenov 120
753 01 Hranice

více

Místní knihovna Olšovec

Olšovec 80
753 01 Hranice

více

Místní knihovna Partutovice

Partutovice 61
753 01 Hranice

více

Místní knihovna Radíkov

Radíkov 48
753 01 Hranice

více

Místní knihovna Skalička

Skalička 109
753 52 Skalička

více

Místní knihovna Slavíč

Slavíč 86
753 61 Drahotuše

více

Místní knihovna Střítež nad Ludinou

Střítež nad Ludinou 166
753 63 Střítež nad Ludinou

více

Místní knihovna Teplice nad Bečvou

Teplice nad Bečvou 53
753 01 Hranice

více

Místní knihovna Uhřínov

Uhřínov 8
753 61 Drahotuše

více

Místní knihovna Ústí

Ústí 120
753 01 Hranice

více

Místní knihovna Valšovice

Valšovice 28
753 01 Hranice

více

Místní knihovna Velká

Velká 80
753 01 Hranice

více

Místní knihovna Zámrsky

Zámrsky 73
753 01 Hranice

více