Prohlášení o přístupnosti

Městská knihovna Hranice se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky knihovna-hranice.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Obsah poskytovaný externím systémem Tritius (Katalog, Čtenářské konto, Detaily knih) není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná o standardizovaný nástroj 3. strany plošně nasazený ve většině knihoven v ČR. Jeho uvedení do souladu se zákonem by provozovateli webu způsobilo nepřiměřenou zátěž podle § 7 zákona.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 10.2.2024. Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto internetových stránek RNDr. Janem Holpuchem, Ph.D.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Bezproblémová přístupnost našich stránek pro všechny uživatele je pro nás důležitá. I přes veškerou naši snahu a vůli je však možné, že se na našich webových stránkách nějaká chyba vyskytne. Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co podle Vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, budeme vám vděční, pokud nám závady nahlásíte na e-mailovou adresu jan@holpuch.cz, abychom mohli provést patřičné kroky k odstranění těchto nedostatků.

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
odbor eGovernmentu
Na Vápence 915/14
Praha 3, 130 00

e-mail: pristupnost@dia.gov.cz.