Přednáška PhDr. Víta Mišagy PhD. – Město Hranice ve víru třicetileté války 4. ledna 2024, Rubrika: Novinky

„Dánský vpád 1626 – 1627: Město Hranice ve víru třicetileté války“ je téma přednášky historika PhDr. Víta Mišagy PhD., která vychází z jeho nové knihy „Dánský vpád: dva roky války ve Slezsku a na Moravě 1626 – 1627“.

Jak víte, rádi se věnujeme mimo jiné regionálním tématům. Nyní vstupujeme do dávných historických událostí, které se dotkly i našeho města. Jak je známo do čela protihabsburské koalice se postavil dánský a norský král Kristián IV., jehož vojáci roku 1626 zahájili odvážné tažení do středu Evropy. Netušili, že přes Slezsko a Moravu dojdou do Uher, ba dokonce na hranice Osmanské říše. Ovládnutí Slezska a severní Moravy – včetně města Hranice – rezonuje v obecném povědomí jen velmi slabě, pokud vůbec. Vojáci ve službách dánského krále přitom v oblasti vytvořili rozsáhlou enklávu. Stalo se tak za výrazné podpory ze strany místních obyvatel a vůdců dříve potlačeného povstání, kteří ani v pobělohorském exilu nehodlali složit zbraně. Po změně válečné situace a návratu císařských vojsk došlo k nejkrutější odplatě ze strany vítězů právě v Hranicích…

Výše jmenovaná kniha vyšla díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje, měst Hranice a Český Těšín a Mgr. Herberta Pavery, starosty obce Boletice a senátora Parlamentu ČR.

Přednáška se koná ve studovně městské knihovny (Masarykovo nám. 71) ve středu 28. února od 18 hodin. Vstupné 60 Kč. Vzhledem k omezenému počtu míst ve studovně doporučujeme zájemcům pořídit si vstupenku v předprodeji TIC na zámku, případně bude možno i v místě konání akce.


Další aktuality

Pasování na čtenáře v plném proudu

11.06.2024

Pasování na čtenáře v plném proudu

Od konce května do června každou středu probíhá v knihovně slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře.…


Fotookénko do besedování dětí se svou spisovatelkou

14.05.2024

Fotookénko do besedování dětí se svou spisovatelkou

Sdílejte s námi radost našich nejmenších čtenářů ze čtení, tvoření slov v hádankách, hraní divadélka…


Světový den knihy a autorských práv

18.04.2024

Světový den knihy a autorských práv

23. duben – Světový den knihy a autorských práv je oslavou radosti z knih a…