Spisovatelka Zuzana Pospíšilová a nejmenší čtenáři proběhlo 26. 4. - 3. 5. 2024

Spisovatelka Zuzana Pospíšilová a nejmenší čtenáři

Naše děti v prvních třídách hranických základních škol čeká setkání a povídání s oblíbenou spisovatelkou dětských knížek. Veselé povídání nad knížkami a jinými pomůckami děti vtáhnou do hry se slovy a písmeny. Paní Zuzka to s dětmi velice umí. Tato setkání se uskuteční vždy v každé škole, buď ve školní knihovně nebo společenské místnosti a v Drahotuších v knihovně. Děti si mohou přinést s sebou knihy paní Pospíšilové, anebo památníčky k věnování podpisu, aby měly malou památku na toto setkání.
Tato setkání jsou neveřejná.


Ve stručnosti

Datum a čas

proběhlo 26. 4. - 3. 5. 2024

Místo konání

Základní školy
, Hranice

Další připravované akce