Pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo 17. 5. - 28. 6. 2023

Pasování prvňáčků na čtenáře

Během měsíce května a června bude v naší knihovně probíhat slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře všech hranických škol a školy v Drahotuších. Navštívili společně naši knihovnu, někteří se stali už i našimi čtenáři a setkali se při interaktivních besedách s oblíbenou spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Pasování na čtenáře budou probíhat v naší knihovně s královnou Knihomilkou, dvorní dámou, panošem, šaškem a čarodějnicí. Každé dítě si odnese knižní dárek s pamětním listem a poukazem na registraci do knihovny zdarma na celý rok. Bývají to pro děti i pro nás hezké okamžiky, na které se nezapomíná.


Ve stručnosti

Datum a čas

proběhlo 17. 5. - 28. 6. 2023

Místo konání

Městská knihovna Hranice
Masarykovo nám. 71
753 01 Hranice

Další připravované akce