Odlož mobil v knihovně proběhlo 14. 6. - 30. 9. 2021

ODEVZDEJ vysloužilý mobilní telefon v knihovně A VYHRAJ poukázku na nákup knih za 1000 Kč a balíčky věcných cen! Připojili jsme se ke společnému projektu Olomouckého kraje a neziskové organizace ASEKOL. Můžete něco vyhrát, může vyhrát i naše knihovna, ekologicky se zbavíte nepotřebného mobilu a také pomůžeme zvýšit povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení. Více podrobností na našem webu v "Aktuálních informacích" anebo na www.odlozmobil.cz


Ve stručnosti

Datum a čas

proběhlo 14. 6. - 30. 9. 2021

Místo konání

Městská knihovna Hranice
Masarykovo nám. 71
753 01 Hranice

Další připravované akce