Knihovna v ulicích: Putování za dušičkami proběhlo 9. listopadu 2019

Městská knihovna nabízí ještě jednou historicko-vlastivědnou procházku s výkladem na hranický židovský hřbitov. Procházka se uskuteční v sobotu 9. listopadu od 13:00 hodin, sraz zájemců je na Masarykově náměstí před budovou městské knihovny.

Při tomto putování za dušičkami se můžete dovědět něco z historie židovské komunity, o vzniku židovského hřbitova, něco málo o židovských tradicích týkajících se pohřbívání, budeme se věnovat některým náhrobkům, ale hlavně vybraným osobnostem hranických židovských rodin a jejich kulturnímu či hospodářskému přínosu pro naše město.

Účast zdarma. V případě velmi nepříznivého počasí se procházka ruší.


Ve stručnosti

Datum a čas

proběhlo 9. listopadu 2019

Místo konání

sraz před Městskou knihovnou
Masarykovo nám. 71, Hranice

Další připravované akce