ZRUŠENO: Jarní čtení dětem – Jiří Trnka proběhlo 11. března 2020

ZRUŠENO: Jarní čtení dětem – Jiří Trnka

Ve středu 11. března pokračujeme v odpoledním čtení dětem. Zveme děti i jejich rodiče k poslouchání čtení z Trnkovy knihy i k promítání krátkých loutkových filmů tohoto slavného loutkáře, spisovatele, scénáristy a režiséra animovaných filmů. Začátek ve 14 hodin ve studovně knihovny. Pravidelné hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivým prostředkem pro rozvoj jazyka, rozvíjení představivosti, schopnosti soustředění a naslouchání druhým.


Ve stručnosti

Datum a čas

proběhlo 11. března 2020

Místo konání

Městská knihovna Hranice
Masarykovo nám. 71
753 01 Hranice

Cena

Vstup zdarma

Další připravované akce